Logo Mardi Yuana


Burung Garuda

Burung garuda melambangkan cita-cita yang tinggi.

 

Burung Hantu dengan mata yang tajam melihat ke arah kiri dan kanan. melambangkan kecerdasan, ketajaman berfikir, dan kepandaian.

 

Obor yang selalu berkobar melambangkan semangat atau spirit yang tidak pernah padam.

 

Candi melambangkan budaya (kebudayaan), yaitu cinta budaya bangsa sendiri.

 

Mardi 

Berusaha atau berjuang untuk mengurus/mengelolah, membina, dan mendidik anak bangsa.

 

Yuana berarti anak muda.

 

Mardi Yuana usaha membimbing anak bangsa ke arah kedewasaan yang mandiri.